Intercultureel leren als cultureel toerisme

Praktische uitwerkingen voor intercultureel onderwijs, interculturele vorming/opvoeding beperken zich vaak tot het aanreiken van kennis over andere vreemde contexten of culturen. Daarbij staat cultuur dikwijls voor etnische of nationale cultuur en in mindere mate voor de cultuur van de sociale groep. Overdracht van kennis over elkaars levens- en zienswijze zou zo moeten leiden tot minder vooroordelen, meer verdraagzaamheid en betere communicatie. Deze invulling sluit aan bij een traditionele of statische visie op cultuur waarbij cultuur kan voorgesteld worden als een afgelijnd pakketje waarden, taboes, gedragswijzen, enz. Sierens, 2007 Sierens, S. (2007). Leren voor diversiteit. Leren in diversiteit. Burgerschapsvorming en gelijke leerkansen in een pluriforme samenleving. Een referentiekader. Universiteit Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.  .

Toepassing Communiceren met Chinezen

Toepassing Omgaan met doelgroepen

Ondanks goede bedoelingen is het resultaat van dergelijke initiatieven vaak een oppervlakkig ‘cultureel toerisme’ dat de neiging heeft om de dynamische en hybride aspecten van culturen te negeren. Bovendien gaat men er van uit dat de lerenden weinig weten over culturele verschillen en verhoudingen. Dit zou dan de reden zijn waarom ze elkaar verkeerd begrijpen, pesten, uitschelden, stereotyperen,... . Daarbij vergeet men dat in veel grootstedelijke contexten jongeren vaak veel meer ervaring hebben met interetnisch samenleven dan bijvoorbeeld hun leraren op school. Bovendien zijn er weinig redenen om aan te nemen dat leraren over het algemeen minder racistisch, seksistisch of bevooroordeeld zijn dan de jongeren waaraan ze lesgeven Sierens, 2007 Sierens, S. (2007). Leren voor diversiteit. Leren in diversiteit. Burgerschapsvorming en gelijke leerkansen in een pluriforme samenleving. Een referentiekader. Universiteit Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.  .

Samenvattend vormen volgende principes de basis van een sociaal-cultureel bewustzijn dat uitgaat van een dynamische visie op cultuur en sociaal-culturele identiteit:

  • Er is geen checklist van gedragingen of overtuigingen die een bepaalde cultuur omvatten.
  • Elke persoon moet begrepen worden binnen zijn of haar unieke raamwerk/context.
  • Alle personen zijn een dynamische mix van meerdere rollen en sociaal-culturele groepen waarmee ze zich identificeren. 
Creative Commons License