Aandacht voor kansarmoede

DOE DE TEST!

Bron test 'Heeft jouw school aandacht voor (kans)armoede?

Enkele tips:

 • Ontwikkel het sociaal-cultureel bewustzijn van het hele schoolteam.
 • Tussen kansarme ouders en de school zijn er vaak heel wat communicatieproblemen. Werk aan een respectvolle communicatie met ouders.
 • Werk aan een financieel beleid op school.
 • Werk samen met externe partners.
 • Werk maatregelen inclusief en niet-stigmatiserend uit. Bied bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een afbetalingsplan aan, aan àlle ouders! 
Leesvoer: In het UNICEF-rapport 'Iedereen gelijke kansen op school? Dat denken zij ervan.' worden de perspectieven van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren weergegeven in het onderwijsdebat.
 
In dit illustrerende filmpje komen enkele van deze perspectieven uit het UNICEF-rapport aan bod:

 • Welke elementen aangehaald door deze kinderen en jongeren kan je meenemen voor jouw handelen in de klas?
 • Welke elementen kan je meenemen in een schoolbeleid?
 • Welke elementen vallen buiten de bevoegdheid van een schoolbeleid?
 • Maak dit onderscheid op basis van de cirkels van invloed en betrokkenheid van Covey, 2010 Covey, S. R. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Business Contact. .
 

Beheersing van de schoolkosten


Bron afbeelding

“Onderwijs moet gratis zijn zolang het kind leerplichtig is”, maar toch zijn er altijd kosten zoals het aanschaffen van een boekentas, kledij, schoolgerief, naschoolse opvang, schoolreis, schoolfeest ... . Deze vormen vaak een probleem voor mensen met een geldgebrek.

Klasse voor leraren (2010) geeft in De eerste lijn 10 tips mee voor een kostenvriendelijke school:

 1. Communiceer al tijdens de inschrijving via de (wettelijk verplichte) bijdragenregeling helder en volledig over de schoolkosten.
 2. Maak gespreide betaling mogelijk. Deel aan àlle ouders mee welke betalingsmogelijkheden er zijn. Factureer frequenter en voor kleinere bedragen. Zo ligt de betalingslast voor ouders lager.
 3. Laat de eerste schoolrekening vroeg komen. Zo ontdek je snel betalingsproblemen.
 4. Betrek ouders bij het kostenbeleid. Is alles doorgesproken met de ouderraad?
 5. Bepaal je didactische doelen en zoek daarna budgetvriendelijke middelen om die te bereiken.
 6. Breng alle schoolkosten in beeld. Ook van materialen die ouders niet rechtstreeks aan de school betalen. Is alles nodig? Kan het goedkoper? Zijn er verborgen kosten?
 7. Laat vakgroepen zich buigen over materialen, uitstappen, boeken, ... .
 8. Zoek alternatieve financiering van projecten en uitstappen. Werk samen met LOP’s, regionale technologische centra, de verbroederde gemeente...
 9. Zoek subsidiëring voor je activiteiten. Zeg aan ouders voor welke activiteiten ze een tegemoetkoming (o.a. van het ziekenfonds) kunnen krijgen.
 10. Geef de materialenlijst mee voor de grote vakantie. De koopjesperiode begint op 1 juli. 

 Aan de slag!

Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school.

Maak je sterk tegen armoede op school.

» Meer weten?

Kostenbeheersing in het secundair onderwijs. Een verkenning.

Onderwijs, dagelijkse kost?

» Meer weten?

Kansen in onderwijs

» Meer weten?

Website van de Vlaamse Overheid.

Kostenbeheersing in het secundair onderwijs

» Meer weten?

Website van SOS. Via 7 stapstenen van schulden op school naar solidariteit op school

Vzw Schulden op School (SOS)

» Meer weten?

Ideeënbundel om het charter ‘Gelijke kansen voor elk kind op school’ in jouw school waar te maken.

Gelijke kansen voor elk kind op school

» Meer weten?

Samenwerking met externe partners

Een beleid dat aandacht heeft voor kansarmoede is zich er tevens van bewust dat de school niet alles zelf kan oplossen. Ook als schoolteam heb je beperkingen. Vaak is de problematiek zo complex dat je steun nodig hebt van partners:

Creative Commons License