Op zoek naar cultuur

Cultuur?!

Er bestaan honderden definities van cultuur, de ene al complexer dan de andere, de ene al meer bekritiseerd dan de andere. Tot op vandaag slagen theoretici er nog steeds niet in om er een eensluidende definitie op na te houden. Men breekt het hoofd op vragen als:

  • Is een cultuur verbonden aan een groep mensen of kunnen individuen er ook een cultuur op nahouden?
  • Welke elementen maken een cultuur uit?
  • Hoe sterk is de link tussen cultuur en het observeerbare gedrag van individuen en groepen?
  • Kan men er verschillende culturele achtergronden op nahouden en wat impliceert dit dan?
  • Hoe flexibel is cultuur? En in hoeverre staat cultuur open voor individuele interpretatie?

Verkenning Wat is cultuur?

Creative Commons License