Een mismatch overbruggen

De onderwijsachterstanden van leerlingen uit sociaal achtergestelde milieus zijn niet zozeer te wijten aan tekorten in de sociale milieus waarin deze jongeren opgroeien, maar eerder aan een mismatch tussen de thuiscultuur en schoolcultuur. Doordat deze onvoldoende op elkaar zijn afgestemd ontstaat een kortsluiting in leren ( Sierens, 2007 Sierens, S. (2007). Leren voor diversiteit. Leren in diversiteit. Burgerschapsvorming en gelijke leerkansen in een pluriforme samenleving. Een referentiekader. Universiteit Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.  ). In wat volgt bieden we 4 mogelijkheden om deze mismatch te overbruggen:

Creative Commons License