Welkom!

Diversiteit In Actie, of kortweg DIVA, wil lerarenopleiders en leraren (in opleiding) op een interactieve manier professionaliseren en inspireren om actief aan de slag te gaan met diversiteit. Diva benadert omgaan met diversiteit zowel vanuit een visie op diversiteit als vanuit concrete thema’s.

Zet diversiteit om in actie in de lerarenopleiding, in je (stage)klas of op school via de oefeningen, achtergrondinformatie, materialen en praktijkvoorbeelden die je op Diva vindt!

  • Sociaal-cultureel bewustzijn
  • Communicatie met ouders
  • Taaldiversiteit
  • Observeren en evalueren
  • Kinderarmoede in K.O.
  • Brede School
  • Omgaan met functiebeperkingen
  • Burgerschap
Creative Commons License