Secundair onderwijs

Aandachtspunt: welke visie op cultuur en intercultureel leren schuilt achter deze pakketten?

Intercultureel leren

Didactisch pakket om te werken rond kansarmoede in de klas

Lesbrief hoofddoeken & tulbanden op school

» Meer weten?

Educatief pakket rond intercultureel leren van www.vormen.org

Toolkit 'Allemaal anders, allemaal Gelijk.'

» Meer weten?

Educatief pakket rond intercultureel leren van www.training-youth.net

T-KIT for intercultural learning (Engels)

» Meer weten?

Educatief packet van CDVEC Curriculum Development Unit, the National Consultative Committee on Racism and Interculturalism, and authors - Ireland

Changing perspectives. Cultural values, diversity and equality in Ireland and the wider world (Engels)

» Meer weten?

Kansarmoede

Online spel over armoede

PING - Poverty is not a game

» Meer weten?

Diversiteit in liefde & relaties

Website rond seksuele diversiteit op school

Gay en school

» Meer weten?

Brochure over culturele diversiteit in huwelijken van de Koning Boudewijn Stichting

Vakantietijd, huwelijkstijd?

» Meer weten?

Lesbrief over relatievorming en partnerkeuze in multicultureel perspectief - Provinciaal Integratiecentrum Limburg

Is liefde kleurenblind?

» Meer weten?

Sensoa - Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Website rond seksuele voorlichting waar ook leermiddelen te downloaden zijn.

Sensoa - Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid

» Meer weten?

Voorlichtingswebsite die in stand kwam in samenwerking met Turkse en Marokkaanse jongeren

Geen taboes

» Meer weten?

Vooroordelen, stereotypen, racisme & discriminatie

CLIM-module

Omgaan zonder racisme: leerkrachten maken het verschil!

» Meer weten?

Ondersteuning met educatief lesmateriaal, informatie en training op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden en weerbaarheid.

Weerbaar.info

» Meer weten?

Pestweb

» Meer weten?

Interactieve website rond de leefwereld van diverse jongeren

Dutchkids

» Meer weten?

Interactieve website rond de leefwereld van diverse jongeren

Britkid (Engels)

» Meer weten?

Website die positieve tolerantie en actief burgerschap wil promoten in het onderwijs

iRespect (Engels)

» Meer weten?

Via voetbal racisme de wereld uit schoppen

Kick it out (Engels)

» Meer weten?

Creative Commons License