Bronnen

Ainscow e. a., 2010

Ainscow, M., Chapman, C., Dyson, A., Gunter, H., Hall, D., Kerr, K., . . . West, M. (2010). Insight 2: Social inequality: can schools narrow the gap? In K. Kerr & M. West (Eds.). Macclesfield: British Educational Research Association.

Asare, 2009

Asare, Y. (2009). ‘Them and Us’: Race Equality Interventions in Predominantly White Schools. Runnymede Trust.

Bennett, 2012

Bennett, J. ( 2012 ). ECEC for children from disadvantaged backgrounds: findings from a European literature review and two cases studies. Final Report. SOFRECO & EIESP, Commissioned by the European Commission. 

Bogaert & Vandommele, 2002

Bogaert, N. & Vandommele, G. (2002). Toetsen kan meer zijn dan meten. De TAS: Taalvaardigheidstoets Aanvang Secundair onderwijs. Vonk: tijdschrift van de Vereniging voor onderwijs in het Nederlands, (32), 1, p. 27-39.  

Bogaert, 2002

Bogaert, N. (2002). Wetenschap onder woorden. Taal en de niet-taalvakken. In: Derriks, L. (Red.), Retoriek en praktijk van het schoolvak Nederlands (pp. 147-155). Gent: Academia Press. 

Bogaert, 2009

Brown, 2008

Brown, D. W. (2008). Curricular approaches to linguistic diversity: Code-switching, register-shifting and academic language (Ph.D. dissertation, University of Michigan). Gedownloaded op 31-08-2011 via http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/2027.42/61797/1/browndw_1.pdf.

Code

Code. Taalontwikkeling in een meertalige context. Informatiebrochure voor ouders. Antwerpen: Code. Expertisecentrum van Lessius. Groep gezondheid & welzijn. 

Council of Europe and European Commission, 2000

Council of Europe and European Commission (2000). Intercultural learning. T-kit. Straatsburg, Council of Europe publishing.

Covey, 2010

Covey, S. R. (2010). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Business Contact.

Creemers & Kyriakides, 2008

Creemers, B. & Kyriakides, L. (2008). The dynamics of educational effectiveness: A contribution to policy, practice and theory in contemporary schools. London: Routledge.

De Mets, 2005

De Mets, J. (2005). Samen school maken. Allochtone ouders op school. Studiedag voor de verspreiding van de deskundigheid opgedaan op het terrein. Brussel: Koning Boudewijnstichting. 

De Mets, 2009

De Mets, 2011

De Mets, J. (2011). Preventie en remediëring in het secundair onderwijs. Verslagboek intervisie naar aanleiding van de oproep “Kansarmoede en onderwijs. Is het aanbod inzake preventie en remediëring voldoende afgestemd op àlle leerlingen (en hun ouders)?”. Brussel: Koning Boudewijnstichting. 

De Mets, 2013

De Mets, J. ( 2013 ). Van eiland naar wij-land. Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen. Drukkerij Verbeke: Gent. 

De Myttenaere, 2003

De Myttenaere, B. (2003). In vrije val. Armoede in België. Manteau, met de steun van Welzijnszorg en Cera. 

De Smedt, 2010

De Smedt, H. (2010). De kracht van emoties en attitudes bij meertalig opgroeiende kinderen. In: Mottaert A. & Vanhooren S., Vierentwintigste conferentie. Het schoolvak Nederlands  (pp. 11-16). Gent, Academia Press.

De wereld van het jonge kind, 2013

Deklerck, 2011

Deklerck, J. (2011). De preventiepiramide. Preventie van probleemgedrag in het onderwijs. Leuven: Acco.

Devlieger e.a., 2012

Devlieger, M. e.a. (2012). Is die taal van ver of van hier? Wegwijs in talensensibilisering van kleuters tot adolescenten. Leuven/Den Haag: Acco.

Diverse lectoren...diverse studenten?

(2006). Diverse lectoren...diverse studenten? Sluitstuk van een jaar nadenken met lectoren en organisaties over diversiteit in de lerarenopleidingen. Departement Onderwijs en Vorming. Hier downloadbaar.

Dochy & Nickmans, 2005

Dochy, F. & Nickmans, G. (2005). Competentiegericht opleiden en toetsen. Theorie en praktijk van flexibel leren. Utrecht, Uitgeverij Lemma BV. 

Duncan & Brooks-Gunn, 1997

Duncan, G. & Brooks-Gunn, J. ( 1997 ). The effects of poverty on children. Children and poverty, 7 ( 2 ), 55-71. Verkregen via: https://www.princeton.edu/futureofchildren/publications/docs/07_02_03.pdf

Egan, 2004

Egan, G. (2004). Deskundig hulpverlenen. Assen: Uitgeverij Van Gorcum. 

Entiteit Curriculum, 2005

Ernalsteen & Joos, 2011

Ernalsteen, V. & Joos, A. (2011). Wat doet een Brede School? Werken aan een brede leer- en leefomgeving. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren

Ernalsteen, 2001

Ernalsteen, V. ( 2001 ). De ICO-mobiel-Handreiking voor een interculturaliseringstraject. Steunpunt Intercultureel Onderwijs: Gent. 

Ernalsteen, 2002

Ernalsteen, V. (2002). Brede schOUDERS: een werkboek. Gent: Steunpunt Intercultureel Onderwijs, Universiteit Gent.

Ernalsteen, 2004

Ernalsteen, V. (2004). Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool. Gent: Steunpunt Intercultureel Onderwijs, Universiteit Gent.

Ernalsteen, Blaton & Joos, 2012

Ernalsteen, V., Blaton, L. & Joos, A. (2012). Starten met een Brede School. Stappen en aandachtspunten. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

Ferrer, 2004

Ferrer, V. (2004). The mother tongue in the classroom: Cross-linguistic comparisons, noticing and explicit knowledge. Teaching English Worldwide. http://www.teachenglishworldwide.com/Articles/Ferrer_mother%20tongue%20in%20the%20classroom.pdf.

Frans e.a., 2001

Frans, E. e.a. (2001). Sociaal competente leerkrachten. Leren omgaan met diversiteit, grenzen en grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit en intimiteit.  In opdracht van Vlaams Minister van Onderwijs en Vormen Marleen van der Poorten. Deze map kan je hier downloaden. 

Gardner, 2002

Gardner, H. (2002). Soorten intelligenties. Meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds. 

Geerts, Dierckx & Vandevoort, 2013

Geerts, A., Dierckx, D. & Vandevoort, L. ( 2012 ). Elk kind telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Handleiding begeleider op de werkvloer

Handleiding begeleider op de werkvloer. Van het OMIG-project van de Vlaamse Overheid. 

Hebben wij als ouder in armoede...

Hebben wij als ouder in de armoede ook een plaats op school?” Getuigenissen verzameld door de Zuidpoort en het Vergiet in het kader van het project onderwijs van de Gentse Verenigingen waar armen het woord nemen. Voor meer info: www.lop.be, LOP Gent, basisonderwijs, werking: Getuigenis Armoede en onderwijs, 8 december 2003). 

Heckmann, 2008

Heckmann, J.J. ( 2008 ). The case for investing in disadvantaged young children. DICE, 6 ( 2 ), 49-58. 

Heylen, 2002

Heylen, L. (2002). Themanummer: ouders. Betrokkenheid en participatie. E.G.O.-Echo, (4), 3.

Hoffman, 2006

Hoffman, E. (2006). Interculturele gespreksvoering: theorie en praktijk van het TOPOI-model. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

Ideeënbundel om het charter 'Gelijke kansen voor elk kind op school' in jouw school waar te maken

‘Ideeënbundel om het charter ‘Gelijke kansen voor elk kind op de school’ in jouw school waar te maken. Tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Brechtse scholen, CLB, dienst welzijn van de gemeente, schepen van onderwijs, OCMW en de Werkgroep onderwijs van de Kar vzw.

Intercultureel Netwerk vzw, 2004

Intercultureel Netwerk vzw (2004). Door de bril van ouders. Een denk- en doeboek voor gemotiveerde scholen en leerkrachten. Gent: Provincie Oost-Vlaanderen.

Joos & Ernalsteen, 2010

Joos, A. & Ernalsteen, V. (2010). Wat is een Brede School? Een referentiekader. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

Joos & Ernalsteen, 2010

Joos, A. & Ernalsteen, V. (2010). Wat is een Brede School? Een referentiekader. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren.

Joos, Ernalsteen, Engels & Morreel, 2010

Joos, A., Ernalsteen, V., Engels, M., Morreel, E. (2010a). Eindrapport brede school. Verslaggeving en aanbevelingen na drie jaar proefprojecten brede school in Vlaanderen en Brussel. Gent: Steunpunt Gelijke Onderwijskansen/Steunpunt Diversiteit & Leren.

Kayser, 1996

Kayser, D. (1996). Interculturele sociale vaardigheden op de basisschool. Basisboek voor leerkrachten en hulpverleners. Utrecht: De Tijdsboom. 

Kelchtermans, 2003

Kelchtermans, G. (2003). De kloof voorbij. Naar een betere integratie van theorie en praktijk in de lerarenopleiding. Rapport opgesteld in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad. Brussel: Vlaamse Onderwijsraad.

Kerr & West, 2010

Kerr, K. & West, M. (red.) . (2010). Insight 2: Social Inequality: can schools narrow the Gap? Macclesfield: British Educational Research Association.

Kind en Gezin, 2012

Kind en Gezin. Kind en gezin – Rapport ‘Het kind in Vlaanderen 2012’. Verkregen via http://www.kindengezin.be/img/Het_kind_in_Vlaanderen_2012.pdf op 6 september 2013.

Klasse voor leraren, 1998

(1998). De Eerste Lijn. Participatie. Klasse voor leraren.

Klasse voor leraren, 1999

Bron: Klasse voor leraren september 1999, nr. 97, blz 49-52. Verkregen via http://www.klasse.be/archief/kansarmoede/.

Klasse voor leraren, 2000

(2000). De Eerste Lijn. Communicatie. Klasse voor leraren.

Klasse voor leraren, 2007

(2007). Twaalf tips voor een eenvoudige brief.  Klasse voor leraren.

Klasse voor leraren, 2008, a

Klasse voor leraren, 2008, b

(2008). Twaalf tips voor het werken met een tolk. Klasse voor leraren.

Klasse voor leraren, 2010

(2010). Hoe reageer jij op racisme? Klasse voor leraren

Klasse voor leraren, 2011, a

(2011, a). Sssssstt, de leraar leert! Klasse voor leraren. 

Klasse voor leraren, 2011, b

(2011, b). Waarom loopt je interculturele communicatie vast? Klasse voor leraren.

Klasse voor leraren, 2012

(2012). In andere talen communiceren met ouders? Klasse voor leraren.

Laenen & Aerden, 2013

Laenen, I. & Aerden, I. (2013). Evaluatie ondersteuningstraject 'Hoe omgaan met kinderarmoede op school?' i.o.v. Koning Boudewijnstichting. Leuven: CEGO.

Laevers & Depondt, 2004

Laevers, F. & Depondt, L. ( 2004 ). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers.

Laevers, e.a., 2003

Laevers, F.; Vanhoutte, T. & Derycke, C. ( 2003 ). Omgaan met kansarmoede in de basisschool: pijnpunten-beleving-aanpak. België-Leuven: CEGO Publishers.

Langedijk, 2010

Langedijk, A. (2010). Communiceren met ouders? Maak er werk van! Amsterdam, Uitgeverij SWP. 

Lleshi & Van Den Boscche, 2010

Lleshi, B. & Van Den Bossche M. (Red.) (2010). Identiteit en interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel. Brussel: VUBPress. 

Lodewyckx e.a., 2012

Lodewyckx, I; Clycq N. & Nouwen W. (2012). Fact sheet (FS). Succesvol zijn in het onderwijs. Geraadpleegd op www.oprit14.be .

Lombaerts, 2006

Lombaerts, A. (2006). Samen over de meet. De TIST als startschot voor een taalvaardigheidstraject. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs, K.U.Leuven.

Maak je sterk tegen armoede op school

Mansvelder-Longayroux e.a., 2007

Mansvelder-Longayroux, D. D., Beijaard, D., Verloop, N. & Vermunt, J. D. (2007). Functions of the Learning Portfolio in Student Teachers' Learning Process. Teachers College Record, 109 (1), pp. 126-159.

Map leerzorg

Map leerzorg. Raadpleegbaar op www.letop.be . 

Melhuish, 2010

Melhuish, E. ( 2010 ). Submission to the Scottisch parliament’s finance committee’s inquiry into preventative spending. 

Nicaise & Desmedt, 2011

Nicaise, I. & Desmedt, E. ( 2011). Gelijke kansen op school: het kan! Zestien sporen voor praktijk en beleid. Mechelen: Plantyn. 

Nicaise, 2008

Nicaise, I. ( 2008 ). Ongelijkheid en sociale uitsluiting in het onderwijs: een onuitroeibaar kwaal? In I. Nicaise, & E. Desmedt ( Red. ), Gelijke kansen op school: het kan! Mechelen: Plantyn. 

Nieuwenbroek, 1993

Nieuwenbroek (1993). In gesprek met ouders. ’s Hertogenbosch, Katholiek Pedagogisch Centrum

OMIG & De Vries, 2010

OMIG, op. Cit., p 68; De Vries, P. ( 2010 ). Handboek ouders in de school. Amersfoort, CPS, p 19. 

Pinto, 2007

Pinto, D. (2007). Interculturele communicatie. Een stap verder. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Potapchuk, 2013

Potapchuk, W. R. (2013). The Role of Community Schools in Place-Based Initiatives. Collaborating for Student Succes. Washington: Coalition for Community Schools.

Potapchuk, 2013

Potapchuk, W.R. (2013). The Role of Community Schools in Place-Based Initiatives. Collaborating for Student Succes. Washington: Coalition for Community Schools.

Prenen & Wysmans, 2004

Prenen, R. & Wysmans, M. (2004). Praten met ouders. Een gids voor leerkrachten, zorgbegeleiders, opvoeders en leerlingenbegleiders. 

Pullinx, 2012

Pullinx, R. (2012). Schoolklimaat in secundaire scholen in Vlaanderen. Hangt het enkel in de lucht of kan het ook vastgepakt en onderzocht worden? In: Noel, C.; Segaert, B. & Timmerman, C. (2012). Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context. 

Rhodes & Huston, 2012

Rhodes, H. & Huston, A. (2012). Social Policy Report. Building the Workforce Our Youngest Children Deserve. Sharing Child and Youth Development Knowledge, 26 (1).

Robinson & Maines, 2009

Robinson, G. & Maines B. (2009). Een schreeuw om hulp. De No-Blame-aanpak bij pesten. Mechelen: Bakermat.

Robinson, 2007

Robinson, G.J. ( 2007 ). Presence and Persistence: Poverty ideology and inner-city teaching. Urban Rev, 39, 541-565.

Roose, Pulinx & Van Avermaet, 2014

Roose, I., Pulinx, R. & Van Avermaet, P. (2014). Kleine kinderen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid. Brussel: Koning Boudewijnstichting in samenwerking met de Vlaamse overheid.

Siegel, 2006

Siegel, J. (2006). Language ideologies and the education of speakers of marginalized language varieties: Adopting a critical awareness approach. Linguistics and Education, 17, 157-174.

Smet, 2000

Smet, G. (2000). Geïntegreerd taalvaardigheidsonderwijs via taken.In: Reader Vlaams/Nederlandse conferentie Intercultureel Onderwijs (ICO), Nederlands als tweede taal (NT2), voortgezet/secundair onderwijs. Antwerpen.

Speybroeck, 2013

Speybroeck, S. (2013). Teachers' expectations and the achievement gap: The role of students' ethnicity and socioeconomic status. Niet gepubliceerde doctoraatsthesis: K.U.Leuven & Universiteit Antwerpen.

Stad Antwerpen, 2003

Stad Antwerpen (2003), Kansen in onderwijs

Steenssens, e.a., 2008

Steenssens, K., Aguilar, L. M., Demeyer, B. & Fontaine, P. ( 2008 ). Kinderen in armoede. Status quaestions van het wetenschappelijk onderzoek voor België. GIREP ( Groupe Interuniversitaire Recherche & Pauvrete ) & IGOA ( Interuniversitaire  Groep Onderzoek & Armoede VZW ) in opdracht van Minister van Pensioenen, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, Christian Dupont.  

Steunpunt GOK

Sweetland, J., 2006

Sweetland, J. (2006). Teaching writing in the African American classroom (Ph.D. dissertation, Stanford University, Palo Alto, CA). Abstract gedownloaded via  http://gradworks.umi.com/32/35/3235360.html.

Teune, 2011

Teune, R. (2011). Een klas vol kleur. Omgaan met culturele diversiteit. Amersfoort: Kwintessens Uitgevers. 

UNICEF, 2012

UNICEF ( 2012 ). Iedereen gelijke kansen op school? Dat denken zij ervan. Het perspectief van maatschappelijke kwetsbare kinderen en jongeren in het onderwijsdebat. UNICEF België. 

Urban, e.a., 2011

Urban, M., Vandenbroeck, M., Peeters, J. & Lazzari, A. ( 2011 ). CoRe-competence requirements in early childhood education and care. A study for the European commission directorate-general for education and culture. London & Ghent: university of East London, Cass school of education & University of Ghent, department for social welfare studies. 

Van Avermaet & Sierens, 2012

Van Avermaet, P. & Sierens, S. (2012). Van de periferie naar de kern. Omgaan met diversiteit in onderwijs. In N. Clycq, B.; Segaert & C. Timmerman, Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context. Academia press: Gent.

Van Avermaet, 2013

Van Avermaet, P. ( 2013 ). Waarom diversiteit tot de kern van onderwijs behoort. Nog niet gepubliceerd artikel. 

van der Ploeg, 2007

van der Ploeg, J.D. (2007). Gedragsproblemen. Ontwikkelingen en risico's. Rotterdam: Lemniscaat.

Van Gorp, 2011

Van Gorp, K. (2011). ’t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! Wetenschappelijk rapport over talensensibilisering in de Vlaamse onderwijscontext. Literatuurstudie praktijkgericht onderwijsonderzoek in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).  

Creative Commons License