Enkele tips bij conflicten

  • Tracht je emoties te beheersen en onbeheerste reacties te beperken.
  • Richt je op de feiten en de situatie, maar niet op de leerling als persoon.
  • Laat allebei stoom af. Soms kan het helpen zelf of de andere even te bekoelen en jezelf of de andere even af te zonderen.
  • Breng daarna de emoties onder woorden. Omschrijf elk wat de situatie is en wat er gebeurd is. Omschrijf elk wat de ander ‘fout’ doet en geef elk concreet aan wat je verwacht dat de ander verandert. Luister wat de andere te zeggen heeft en laat hem/haar uitpraten.
  • Onderhandel op welke wijze de beide perspectieven van de situatie dienen bijgesteld te worden en op welke manier tot een oplossing kan gekomen worden. Stel daarbij je grenzen. Tot wat ben je bereid? Maak deze grenzen duidelijk aan de ander. Wanneer je zegt wat niet kan, geef dan ook aan wat wel kan. Probeer concrete afspraken te maken.
  • Neem een open houding aan en let op je lichaamstaal.
  • Ga herstelgericht te werk. Dit kan enkel in een herstelgerichte schoolcultuur

 

Leesvoer:
Creative Commons License