Lager onderwijs

Aandachtspunt: welke visie op cultuur en intercultureel leren schuilt achter deze pakketten?

Kansarmoede

Didactisch pakket om te werken rond kansarmoede in de klas

Lopke

» Meer weten?

Intercultureel leren

Pakket om diversiteit in de klas zichtbaar en bespreekbaar te maken

Dit ben ik in Brussel

» Meer weten?

Handreiking voor een interculturaliseringstraject

De ICO-mobiel

» Meer weten?

Aan de slag met een werelddag

De kast van Siwa

» Meer weten?

Website met lesideeën en lesvoorbereiding voor wereldoriëntatie. Bevat ook lesvoorbereidingen rond ‘Omgaan met diversiteit’

Wereldlesidee

» Meer weten?

Werkplaats voor wereldonderwijs. Website voor leraren (in opleiding) en lerarenopleiders rond mondiale vorming

Djapo vzw

» Meer weten?

Een bronnenboek voor intercultueel leren in de basisschool

Peper en zout

» Meer weten?

Bouwstenen voor intercultureel leren.

Over Galliërs en managers.

» Meer weten?

Educatief pakket dat je sociale en culturele vaardigheden aanscherpt

Maniok en patatten. Omgaan met diversiteit door Afrikaanse ogen

» Meer weten?

Anti-racisme en pesten

Kies kleur tegen pesten

» Meer weten?

Kids tegen geweld

» Meer weten?

Ondersteuning met educatief lesmateriaal, informatie en training op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden en weerbaarheid.

Weerbaar.info

» Meer weten?

School zonder pesten

» Meer weten?

Pestweb

» Meer weten?

 

 

Creative Commons License