Sociaal-emotioneel welbevinden

Welbevinden?!

Welbevinden is het zich thuis voelen, het zichzelf kunnen zijn, het zich emotioneel veilig voelen, het met volle teugen genieten wat zich uit in spontaneïteit, vitaliteit en innerlijke rust,” ( Laevers & Depondt, 2004 Laevers, F. & Depondt, L. ( 2004 ). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers. ).

Om de sfeer te bevorderen in de klas kan je bijvoorbeeld op de fruitdag alle fruitjes verzamelen. Zo valt het ook niet op wanneer bepaalde kinderen geen stuk fruit meegebracht hebben. Alle stukken worden gesneden en in een grote kom gelegd. Zo kunnen alle kinderen eten van de verschillende fruitsoorten die meegebracht zijn. Maak er een gezellig moment van met rustige achtergrondmuziek en verzorgingsmoment ‘handen wassen’ nadien. 

Kenmerken

Welbevinden uit zich in een aantal kenmerken ( Laevers & Depondt, 2004 Laevers, F. & Depondt, L. ( 2004 ). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers. ):

  • Genieten en plezier beleven
  • Ontspannen zijn
  • Innerlijke rust
  • Vitaliteit
  • Openheid
  • Zichzelf durven zijn
  • Een positief zelfbeeld

In het filmfragment 'Goed welbevinden bij kinderen' van Kind & Gezin kan je deze observeren.

Niveau's

De kenmerken van welbevinden kunnen zich uiten op verschillende niveaus. Bij iedere kleuter verschilt dit. De minigids ontwikkeld door CEGO somt deze op. 

Bronnenkaart Minigids welbevinden & betrokkenheid (Cego)  

 

 

Toets deze niveaus af aan je klasgroep!

Leesvoer:
  • In het boek ‘Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs’ ( Laevers & Depondt, 2004 Laevers, F. & Depondt, L. ( 2004 ). Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs. Leuven: CEGO Publishers. ) geeft men verschillende niveaus aan van welbevinden en betrokkenheid. 

De methodiek Het Toverbos helpt kinderen met het verwerken van emoties. Op deze manier kom je tegemoet aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kleuters in jouw klas. Dankzij het fantasiespel worden (onbewust) mogelijke oplossingen aangereikt, emoties geuit en hier gepast op gereageerd ( De wereld van het jonge kind, 2013 De wereld van het jonge kind. Vakblad voor ontwikkeling, opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen, nr 3 ( jaargang 41 ) – november 2013.    ). Een uitgebreide uitleg vind je terug in onderstaande bronnenkaart.

Een positief klasklimaat creëren vanuit 3 pijlers

Een manier om te werken aan het welbevinden van kleuters en kansarme kleuters in het bijzonder, is niet enkel het opbouwen van een warme relatie met de kinderen, maar ook het creëren van een positief klasklimaat van groot belang. 

Maak een familiemuur in de klas of een fotomuur op school. Op die manier voelen alle kinderen zich thuis en welkom in de klas of op school.

In het werken aan een positief klasklimaat onderscheiden we 3 pijlers. Bij elke pijler lichten we toe hoe je hier concreet aan tegemoet kan komen.

Deze bronnenkaart geeft nog een aantal bijkomende tips om een veilig en positief klasklimaat te ontwikkelen.

Werken aan een veilig en positief klasklimaat (SDL)

 

 

 

Onder 'Aan de slag in de klas' vind je een aantal concrete ideeën om te werken aan een positief klasklimaat.

Creative Commons License