Armoedecijfers doen alarmbel slaan

Het aantal kinderen dat in armoede wordt geboren in België neemt het laatste decenium alsmaar toe en neemt intussen dramatische proporties aan. Zo geven de cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) aan dat het aantal kinderen en jongeren dat in België onder de armoedegrens leeft, tussen 2007 en 2010 van 10% naar 12,8% is gestegen. Kinderen uit eenoudergezinnen, gezinnen met een lage arbeidsparticipatie, kinderen met een moeder van niet-Belgische origine en kinderen uit grote gezinnen hebben een hoger risico om in armoede op te groeien ( Kind en Gezin, 2012 Kind en Gezin. Kind en gezin – Rapport ‘Het kind in Vlaanderen 2012’. Verkregen via http://www.kindengezin.be/img/Het_kind_in_Vlaanderen_2012.pdf op 6 september 2013. , Geerts, Dierckx & Vandevoort, 2013 Geerts, A., Dierckx, D. & Vandevoort, L. ( 2012 ). Elk kind telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving. ).
 
Binnen de armoedecijfers van kinderen en jongeren, ligt het armoederisico hoger bij de allerjongsten.Zo ligt het aandeel kinderen met een verhoogd armoederisico iets hoger bij kinderen van 0 tot 3 jaar en 3 tot 6 jaar dan bij kinderen van 6 tot 12 jaar ( Kind en Gezin, 2012 Kind en Gezin. Kind en gezin – Rapport ‘Het kind in Vlaanderen 2012’. Verkregen via http://www.kindengezin.be/img/Het_kind_in_Vlaanderen_2012.pdf op 6 september 2013. ). Onderstaande grafiek brengt de stijging van het aantal kinderen in Vlaanderen van 0 tot 3 jaar dat in armoede opgroeit in kaart ( Kind en Gezin, 2012 Kind en Gezin. Kind en gezin – Rapport ‘Het kind in Vlaanderen 2012’. Verkregen via http://www.kindengezin.be/img/Het_kind_in_Vlaanderen_2012.pdf op 6 september 2013. ).
 

De kinderarmoedecijfers zijn onthutsend en alarmerend. Kinderarmoede legt immers een hypotheek op de toekomst van kinderen en de samenleving! 

Creative Commons License