Beheersing van de schoolkosten

“Onderwijs moet gratis zijn zolang het kind leerplichtig is”, maar toch zijn er altijd kosten zoals het aanschaffen van een boekentas, kledij, schoolgerief, naschoolse opvang, schoolreis, schoolfeest ... . Deze vormen vaak een probleem voor mensen met een geldgebrek.

Photo credit: Wendy Copley via photopin cc

Klasse voor leraren (2010) geeft in De eerste lijn 10 tips mee voor een kostenvriendelijke school:

  1. Communiceer al tijdens de inschrijving via de (wettelijk verplichte) bijdragenregeling helder en volledig over de schoolkosten.
  2. Maak gespreide betaling mogelijk. Deel aan àlle ouders mee welke betalingsmogelijkheden er zijn. Factureer frequenter en voor kleinere bedragen. Zo ligt de betalingslast voor ouders lager.
  3. Laat de eerste schoolrekening vroeg komen. Zo ontdek je snel betalingsproblemen.
  4. Betrek ouders bij het kostenbeleid. Is alles doorgesproken met de ouderraad?
  5. Bepaal je didactische doelen en zoek daarna budgetvriendelijke middelen om die te bereiken.
  6. Breng alle schoolkosten in beeld. Ook van materialen die ouders niet rechtstreeks aan de school betalen. Is alles nodig? Kan het goedkoper? Zijn er verborgen kosten?
  7. Laat vakgroepen zich buigen over materialen, uitstappen, boeken, ... .
  8. Zoek alternatieve financiering van projecten en uitstappen. Werk samen met LOP’s, regionale technologische centra, de verbroederde gemeente...
  9. Zoek subsidiëring voor je activiteiten. Zeg aan ouders voor welke activiteiten ze een tegemoetkoming (o.a. van het ziekenfonds) kunnen krijgen.
  10. Geef de materialenlijst mee voor de grote vakantie. De koopjesperiode begint op 1 juli. 

 Aan de slag!

Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school.

Maak je sterk tegen armoede op school.

» Meer weten?

Kostenbeheersing in het secundair onderwijs. Een verkenning.

Onderwijs, dagelijkse kost?

» Meer weten?

Kansen in onderwijs

» Meer weten?

Website van de Vlaamse Overheid.

Kostenbeheersing in het secundair onderwijs

» Meer weten?

Website van SOS. Via 7 stapstenen van schulden op school naar solidariteit op school

Vzw Schulden op School (SOS)

» Meer weten?

Ideeënbundel om het charter ‘Gelijke kansen voor elk kind op school’ in jouw school waar te maken.

Gelijke kansen voor elk kind op school

» Meer weten?

Creative Commons License