Belang van investeringen in de vroege jaren

Een winstgevende investering

De hoge kinderarmoedecijfers zorgen ervoor dat deze urgente problematiek bovenaan internationale beleidsagenda's komt te staan. Het realiseren van de kinderrechten is hierbij een belangrijk motief. 

Maar daarnaast zien we ook een economische grondtoon in het debat. De Heckman curve ( Heckmann, 2008 Heckmann, J.J. ( 2008 ). The case for investing in disadvantaged young children. DICE, 6 ( 2 ), 49-58.  ) is hier leidend. Deze curve geeft aan dat voor iedere geïnvesteerde euro in onderwijs en zorg, het meest rendement behaald bij de jongste kinderen. Investeren in jonge kinderen betekent dus investeren in de samenleving!

 
                                           De Heckman curve ( Heckmann, 2008 Heckmann, J.J. ( 2008 ). The case for investing in disadvantaged young children. DICE, 6 ( 2 ), 49-58.  )
 
Edward Mehuish ( Melhuish, 2010 Melhuish, E. ( 2010 ). Submission to the Scottisch parliament’s finance committee’s inquiry into preventative spending.  ) bouwt verder op deze curve en voegt er een neurowetenschappelijke dimensie aan toe. Zo wordt duidelijk dat overheden het minst investeren in de eerste jaren, terwijl dit net – door het preventieve karakter van deze investeringen – het meeste rendement kan opleveren voor menselijke ontwikkeling. Hersenen ontwikkelen namelijk sneller in de eerste levensjaren.
                                                       ( Melhuish, 2010 Melhuish, E. ( 2010 ). Submission to the Scottisch parliament’s finance committee’s inquiry into preventative spending.  )
 
Uit deze bevindingen kunnen we concluderen dat het investeren in competente kleuterleraren van groot belang is om van kleuterleraren de drijvende kracht te maken van de hefboom die het onderwijs kan vormen om de negatieve effecten van kinderarmoede op latere leeftijd te reduceren en zelf om te keren. 

De kansen van kinderen en jongeren in de samenleving en in het onderwijs mogen niet alleen afhankelijk zijn van de kansen die ze van thuis uit meekrijgen ( Van Avermaet, 2013 Van Avermaet, P. ( 2013 ). Waarom diversiteit tot de kern van onderwijs behoort. Nog niet gepubliceerd artikel.  ). Daarom is investeren in kwaliteitsvol onderwijs van groot belang. Maar ook is het zo dat men niet mag uitgaan van de gedachte dat men deze problematiek enkel moet bestrijden in de vroege jaren. Uitspraken zoals “Als men het in de vroegste jaren niet aanpakt, kunnen we er niet veel meer aan doen.” gaan uit van een determinisme dat we moeten vermijden. Onderwijs heeft doorheen de gehele schoolloopbaan van kinderen en jongeren de verantwoordelijkheid om haar emancipatorische functie te realiseren! Investeren in onderwijs blijft daarom belangrijk gedurende kinderen en jongeren hun gehele schoolloopbaan.

Creative Commons License