Breed evalueren

Verruim je blik Ervaringen met evalueren

Breed evalueren betekent dat leraren een waaier aan evaluatiestrategieën gebruiken die leerlingen de kans geven hun beheersing van de leerinhouden en competenties aan te tonen. Dit vertaalt zich in een leerlinggerichte en competentiegerichte evaluatieaanpak die naast klassieke kennisgerichte toetsen en examens ook diverse vormen van assessment omvat (Portfolio, self-assessment, peer-assessment, presentaties, simulaties, enz.). 

Oefening met casussen Evalueren en frustreren

Oefening Evalueer breed

Ga via deze checklist na in welke mate jij breed en kwaliteitsvol evalueert: 

 
Het Coachingspakket breed evalueren ‘Zie je wat ik kan?!’ biedt achtergrondinformatie, denkoefeningen en inspiratie aan om breed te evalueren en veranderingen door te voeren in functie van breed evalueren. 
 
 
De modules in dit pakket zijn de volgende:
Creative Commons License