Feedback

Ook in het coachingspakket breed evalueren ‘Zie je wat ik kan?!’ wordt ingegaan op het ‘wat’, ‘wanneer’ en ‘hoe’ van feedback geven. Daarnaast geeft de GOK-fiche nog bijkomende achtergrondinformatie, tips en voorbeelden rond feedback geven. 

Feedback (Verstraete e.a.)

GOK-Fiche Feedback geven

In het Coachingspakket breed evalueren ‘Zie je wat ik kan?!’ ( Verstraete e.a. Verstraete, E. e.a. Coachingspakket breed evalueren ‘Zie je wat ik kan?!’. In opdracht van de Proeftuinen en in samenwerking met RVO society. ) worden volgende regels meegegeven als basis van goede feedback: 

  • Feedback moet direct aansluiten bij wat geobserveerd werd.
  • Feedback moet concreet zijn. Geen vage opmerkingen maar concrete beschrijving van wat geobserveerd werd.
  • Feedback moet relevant zijn. Het moet te maken hebben met de taak en geen kwaliteiten beschrijven die hier en nu niet aangesproken worden.
  • Feedback moet waar zijn. Lerenden hebben onmiddellijk door als ze geprezen worden voor iets wat niet waar is. Dit doet meer kwaad dan goed.

De elementen van feedback zijn:

1. Een concrete beschrijving van wat je ziet. (Ik zie dat Jan elke keer naar het plan kijkt vooraleer hij verder bouwt.)

2. Een interpretatie van wat je ziet. (Ik zie dat Jan elke keer naar het plan kijkt vooraleer hij verder bouwt omdat hij geen fouten wil maken.)

 
3. Een waardering van wat je ziet. (Ik zie dat Jan elke keer naar het plan kijkt vooraleer hij verder bouwt omdat hij geen fouten wil maken en ik vind dit een goede manier van werken.)

4. Een beschrijving van het verwachte gevolg (Ik zie dat Jan elke keer naar het plan kijkt vooraleer hij verder bouwt omdat hij geen fouten wil maken en ik vind dit een goede manier van werken wat zo kan hij er zeker van zijn dat zijn toren stevig zal staan.)

Oefen je feedbackvaardigheden:

Oefening Feedback geven

Pedro De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker verbonden aan de Arteveldehogeschool Gent, vertelt in dit filmfragment hoe gebruikt heeft gemaakt van gsm's tijdens de les om feedback te verzamelen.

Dit filmpje werd vertoond tijdens de studiedag 'innovatief evalueren' op 15/10/2012 van Leren.Hoe?Zo! in samenwerking met de Bacheloropleiding Secundair Onderwijs van de Hogeschool West-Vlaanderen.

Ook lerenden kunnen betrokken worden in het geven van feedback. Via deze les leren lerenden hoe ze feedback kunnen geven en ontvangen:

Tops en flops van feedback geven en ontvangen (Steunpunt GOK)

Creative Commons License