Secundair onderwijs

Breed observeren

Wanneer? - Altijd en overal!

  • Breed observeren kun je altijd en overal doen tijdens informele momenten op de speelplaats, of de gang, losse babbeltjes tijdens hoekenwerk,… .
  • Ook tijdens gesprekken in de klas vertellen leerlingen vaak spontaan over hun interesses en over wat hen bezighoudt. Speel hier dan op in of houd hun vragen of opmerkingen bij. Zo kun je later bijvoorbeeld inspelen op hun voorkeuren bij het kiezen van thema’s, literatuur, lesinvalshoeken, opdrachten voor hoekenwerk, … . 

Laat Wanneer? - Altijd en overal!

  • Breed observeren kun je altijd en overal doen tijdens informele momenten op de speelplaats, of de gang, losse babbeltjes tijdens hoekenwerk,… . 
  • Ook tijdens gesprekken in de klas vertellen leerlingen vaak spontaan over hun interesses en over wat hen bezighoudt. Speel hier dan op in of houd hun vragen of opmerkingen bij. Zo kun je later bijvoorbeeld inspelen op hun voorkeuren bij het kiezen van thema’s, literatuur, lesinvalshoeken, opdrachten voor hoekenwerk, … . 
  • Laat deze kennismaking ook in twee richtingen verlopen. Vertel  hen eens over jouw hobby’s en kijk hoe ze hierop reageren. Ga ook na of ze hierdoor meer over zichzelf willen vertellen. 
  • Ook kunnen typische klasactiviteiten die kunnen afgestemd worden op breed observaties, zoals het opnemen van aanwezigheden. 
  • Verder is breed observeren ook aangewezen tijdens het leer- en ontwikkelingsproces. Dit kan bevorderd worden door het werken aan een open taak of opdracht die andere vaardigheden vergt dan de traditionele zoals lezen, schrijven en rekenen. Tijdens zo’n opdrachten is er meer te observeren omdat leerlingen meer uiteenlopende vaardigheden van zichzelf inbrengen. 
  • Tot slot zijn er ook specifieke instrumenten zoals screeningsinstrumenten en kijkwijzers die ondersteunend kunnen zijn bij het breed observeren van leerlingen.

Screening

Breed observeren

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Breed observeren met de aanwezigheidslijst en het familieboek.

» Meer weten?

Uit: Methodiekenoverzicht: Doe jij ook mee?! Beter samen leven en meer leren voor elke leerling.

Breed observeren via de groeimuur en de talentenboom.

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Breed observeren toepassen tijdens het onderwijsleerproces.

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Breed observeren via keuzes van thema’s en projecten.

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Werken aan status via breed observeren

» Meer weten?

Screenen van competenties ‘Omgaan met diversiteit’ in het kleuteronderwijs.

» Meer weten?

Kijkwijzer ‘Hoe leren leerlingen?’

» Meer weten?

Kijkwijker ‘Omgang tussen leerlingen’.

» Meer weten?

Neem ook een kijkje bij de materialen voor het basisonderwijs. Het is een waardevolle oefening om na te gaan in welke mate de transfer kan gemaakt worden naar de context van het secundair onderwijs.

Competentiegericht lesgeven

Neem een kijkje onder ‘Professionalisering’ voor inspirerende voorbeelden van competentiegericht lesgeven in de praktijk.

Breed evalueren

Toolkit Breed Evalueren van de Competenties Nederlands in het Secundair Onderwijs

» Meer weten?

Neem ook een kijkje onder ‘Professionalisering’ voor inspirerende voorbeelden van breed evalueren in de praktijk.

 

Creative Commons License