Lager onderwijs

Breed observeren

Wanneer? - Altijd en overal!

  • Breed observeren kun je altijd en overal doen tijdens informele momenten op de speelplaats, of de gang, losse babbeltjes tijdens hoekenwerk,… .
  • Ook tijdens gesprekken in de klas vertellen leerlingen vaak spontaan over hun interesses en over wat hen bezighoudt. Speel hier dan op in of houd hun vragen of opmerkingen bij. Zo kun je later bijvoorbeeld inspelen op hun voorkeuren bij het kiezen van thema’s, literatuur, lesinvalshoeken, opdrachten voor hoekenwerk, … . 
  • Laat deze kennismaking ook in twee richtingen verlopen. Vertel  hen eens over jouw hobby’s en kijk hoe ze hierop reageren. Ga ook na of ze hierdoor meer over zichzelf willen vertellen. 
  • Ook kunnen typische klasactiviteiten die kunnen afgestemd worden op breed observaties, zoals het opnemen van aanwezigheden. 
  • Verder is breed observeren ook aangewezen tijdens het leer- en ontwikkelingsproces. Dit kan bevorderd worden door het werken aan een open taak of opdracht die andere vaardigheden vergt dan de traditionele zoals lezen, schrijven en rekenen. Tijdens zo’n opdrachten is er meer te observeren omdat leerlingen meer uiteenlopende vaardigheden van zichzelf inbrengen. 
  • Tot slot zijn er ook specifieke instrumenten zoals screeningsinstrumenten en kijkwijzers die ondersteunend kunnen zijn bij het breed observeren van leerlingen.

Screening

Breed observeren

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Breed observeren met de aanwezigheidslijst en het familieboek.

» Meer weten?

Uit: Methodiekenoverzicht: Doe jij ook mee?! Beter samen leven en meer leren voor elke leerling.

Breed observeren via de groeimuur en de talentenboom.

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Breed observeren toepassen tijdens het onderwijsleerproces.

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Breed observeren via keuzes van thema’s en projecten.

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Breed observeren door de leeromgeving te verbreden. Puur uit de buurt.

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Breed observeren door verhalen van kinderen te betrekken in lesinhouden.

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Breed observeren door verhalen van kinderen te gebruiken als basis voor rekenonderwijs.

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Werken aan status via breed observeren

» Meer weten?

Uit: Peper en zout. Een bronnenboek voor intercultureel leren in de basisschool (Ernalsteen, 2004).

Breed observeren door in te spelen op onvoorziene omstandigheden.

» Meer weten?

Inspiratie

Kijkwijzer sleutelcompetenties

» Meer weten?

Screenen van competenties ‘Omgaan met diversiteit’ in het kleuteronderwijs.

» Meer weten?

Kijkwijzer ‘Hoe leren leerlingen?’

» Meer weten?

Kijkwijker ‘Omgang tussen leerlingen’.

» Meer weten?
 

Competentiegericht lesgeven

Leerstijlentest & onderwijsstijlentest

» Meer weten?

Online lespakketten die inspelen op meervoudige intelligentie

» Meer weten?

Coöperatief leren in wiskunde via de placemat.

» Meer weten?

Coöperatief leren voor alle leerlingen

» Meer weten?

Hierop vind je verschillende pakketten op basis van CLIM (Coöperatief Leren in Multiculturele Groepen)

www.steunpuntdiversiteitenleren.be

» Meer weten?
 

Neem ook een kijkje onder ‘Professionalisering’ voor inspirerende voorbeelden van competentiegericht lesgeven in de praktijk.

Breed evalueren

Nascholingsbundel van het VVKSO met voorbeelden van breed evalueren

Syllabus Evalueren

» Meer weten?

Checklist 'Eisen voor een kwaliteitsvolle evaluatie'

» Meer weten?

Fiche 'Criteria opstellen met een T-kaart'

» Meer weten?

Rubriek voor het criterium 'Presenteren'

» Meer weten?

Voorbeelden zelfevaluatie

» Meer weten?

Voorbeelden peerevaluatie

» Meer weten?

Voorbeelden zelf- en/of peerevaluatie

» Meer weten?

Checklist

Checklist 'Het schoolrapport kritisch bekeken'

» Meer weten?

Voorbeelden co-evaluatie

» Meer weten?

Vragenlijst om de leraar te evalueren

» Meer weten?

Vragenlijst om de leraar te evalueren (werkmateriaal)

» Meer weten?

De leraar evalueren via het leerlingencontract

» Meer weten?

De leraar evalueren via het leerlingencontract (gesprekskaartjes)

» Meer weten?

De leraar evalueren via het leerlingencontract (smileys)

» Meer weten?

Uit: Sssssst, de leerkracht leert! (VSK)

De leraar evalueren via ‘De hand’.

» Meer weten?

Neem ook een kijkje onder ‘Professionalisering’ voor inspirerende voorbeelden van breed evalueren in de praktijk.

 

Creative Commons License