Gesprekken voeren met ouders

Rollenspelen Oudergesprekken in actie

In dit deel gaan we dieper in op professionalisering in gespreksvaardigheden en –technieken. Deze competenties zijn uiteraard niet enkel inzetbaar bij communicatie met ouders maar kan je evengoed toepassen in de communicatie met leerlingen, collega’s, vrienden, …. 

Ga naar ‘taalbarrières overbruggen’ indien je bijkomende tips wil rond communicatie met anderstalige ouders.

Bron afbeelding

In dit filmpje geeft TV Klasse enkele tips om het oudergesprek goed te starten:

Stellingendiscussie Professionele oudergesprekken Kijklijst voor het oudercontact (Klasse)

Enkele algemene tips voor het voeren van gesprekken met ouders:

 • Bereid het gesprek voor:
  • Houd een leidraad bij de hand van wat je wilt behandelen tijdens het gesprek.
  • Documenteer de gespreksonderwerpen (met zelfevaluaties door de leerling, een portfolio,  reflectie, verslagen, … ). 
  • Welke verwachtingen heb je ten aanzien van de ouders? 
 • Erken de ouder als opvoedingsdeskundige. Het gesprek verloopt tussen evenwaardige partners die beiden het belang van de leerling voor ogen hebben. 
 • Formuleer leer- of gedragsproblemen in concreet observeerbaar gedrag.
 • Let op non-verbale communicatie
 • Zet je gespreksvaardigheden in. 
 • Hanteer de gepaste gesprekstechnieken
 • Vermijd vakjargon.
 • Doe een concreet aanbod maar stel jouw oplossingen niet als de enige voor. 
 • Geef ouders de kans een vertrouwenspersoon mee te brengen naar een vastgelegd contact. 
 • Durf jezelf in vraag stellen.
 • Kom tot concrete afspraken.
 • Zorg voor een follow-up waarin je de gemaakte afspraken kunt opvolgen. 

(Uit: Klasse voor leraren, 2000 (2000). De Eerste Lijn. Communicatie. Klasse voor leraren. ; Welzijnszorg vzw, 2003 Welzijnszorg vzw (2003). Omgaan met kansarmoede op de middelbare school. Gent, Regionale Dienst Oost-Vlaanderen.  )

Checklist voor de leraar tijdens het oudercontact (Klasse)  

Creative Commons License