Bruggen leggen

De doorverwijsfunctie van de school

Sommige leerlingen en gezinnen hebben extra ondersteuning nodig die de leraar niet volledig op zich kan nemen. Daarom doet de leraar er goed aan de leerling en hun ouders door te verwijzen naar deskundigen binnen of buiten de school. Deze kunnen zeer uiteenlopend zijn: een psycholoog, (school)arts, CLB-medewerker, het OCMW, wijkgezondheidscentrum, …. 

Doorverwijzing naar een logopedist of huiswerkbegeleiding zullen minder moeilijk liggen dan bij diepgaandere problemen waarbij de leraar een vertrouwensband met de leerling heeft opgebouwd. De grens tussen begeleiding in schoolverband en externe professionele hulp is echter vaak moeilijk te bepalen. Een heldere, algemene grens is dan ook onbestaande. Daarom is het goed dat de leraar zich beroept op het team van collega’s en aanwezige leerlingenbegeleiding vooraleer stappen te ondernemen naar externe instanties. Eens deze stap is genomen blijf je als leraar de kwestie opvolgen door contact te onderhouden met de leerling, ouders en externe deskundigen. 

Tot slot is het van wezenlijk belang dat er niets achter de rug gebeurt van de ouders of leerling. Erken de ouders in hun (eind)-verantwoordelijkheid en betrek hen dus als volwaardige partners. 

Brugfiguren 

Om ouders te bereiken of met hen te communiceren kan ook beroep worden gedaan op een brugfiguur die al dan niet vast verbonden is aan de school. Zo kan bijvoorbeeld een imam worden ingeschakeld voor de lokale moslimgemeenschap of medewerkers van lokale verenigingen. 

Om deze samenwerking vlot te laten verlopen is het wel aan te raden dat de brugfiguur in nauw contact staat met de school. 

Sinds mijn ex een nieuwe partner heeft, lukt het niet meer de schoolkosten te delen. Ik vertelde mijn probleem aan de brugfiguur en stelde gesplitste rekeningen voor. Ze dacht dat dit wel mogelijk zou zijn. Volgens de secretaresse echter was dit een zeer ingewikkelde rekening en niet te realiseren. Ik stond op mijn strepen omdat ik anders niet meer weet hoe ik het moet oplossen. De brugfiguur moest de situatie bedaren. De secretaresse ging 1 maal proberen met gesplitste rekeningen. Als het niet lukt dit van mijn ex te bekomen zullen we samen geroepen worden voor een gesprek. Zal hij komen opdagen??? (Getuigenis opgesteld door de werkgroep onderwijs van de Zuiderpoort, 2008).

Ervaringsdeskundigen

Om leerkrachten te ondersteunen in hun omgang met kinderen en ouders in kansarmoede kunnen ervaringsdeskundigen ingeschakeld worden. Zij kunnen het sociaal-cultureel bewustzijn van leraren verhogen door advies te geven hoe ze best op behaalde verhalen of situaties reageren of te ‘vertalen’ wat mensen in armoede bedoelen. Het is wel belangrijk dat de werking van de ervaringsdeskundige in samenwerking en dialoog met de school zelf. Rechtstreeks contact tussen de school en de leraar enerzijds en de ouder anderzijds blijven dus belangrijk. 

Lees- en kijkvoer:

  • Vzw De Link staat in voor de coördinatie van de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting. Ga naar de website
  • Vzw De link maakte de documentaire ‘The missing link’. 

“In de ontroerende en fascinerende gesprekken met mensen die de armoede aan den lijve hebben ondervonden, komt de psychologische kant van armoede boven water. Hun aangrijpende levenservaringen confronteren ons met de impact van sociale uitsluiting. In een samenleving die verscheurd lijkt te raken door de steeds grotere kloof tussen arm en rijk, verenigt The Missing Link verhalen vanop beide oevers.”

Bronnen & leesvoer: 
Creative Commons License