Tijdens de stage

Communicatie met ouders tijgens stageperiodes

Ga naar ‘Aan de slag in de klas’ wanneer je tijdens de stage aandacht wil besteden aan diversiteit in gezinsvormen en deze diversiteit wil benutten in de klas.

Communicatie met ouders in kaart brengen

Enkele suggesties voor opdrachten op basis van ‘Professionalisering’ en ‘Aan de slag op school’. Daarbij is het steeds de bedoeling om op diverse manieren diverse aspecten van oudercommunicatie in kaart te brengen binnen een bepaalde (stage)school.

ThemaInhoudelijke invullingProduct
 • Hoe stemt een leraar de communicatie met ouders af op de aanwezige diversiteit in gezinnen?
 • Wordt deze leraar hier ondersteund of belemmerd door het communicatiebeleid op schoolniveau?
 • Interview (aangevuld met persoonlijke persoonlijke reflectie)
 • ...
 • Welke houding neemt een school aan tegenover ouders?
 
(Tip: Maak gebruik van de bronnenkaarten).

 • Strip.
 • Animatiefilm.
 • Rollenspel.
 • Observatieverslag met persoonlijke reflectie.
 • Interview met een leraar, directeur, ouder, ... .
 • ...
 • Hoe verlopen de informele contacten op een school?
 • Worden deze formeel ondersteund?
 • Hoe ervaart een leraar de informele contacten met diverse ouders?
 • Welke voor-en nadelen ondervindt men aan formele Observatieverslag met persoonlijke en informele contacten?
 • Werkt het schoolbeleid hier belemmerend of ondersteunend?

(Tip: Maak gebruik van de bronnenkaarten).


 • Rollenspel.
 • Strip.
 • Animatiefilm.
 • Rollenspel.
 • Observatieverslag met persoonlijke reflectie.
 • Interview met een leraar, directeur, ouder, ... .
 • ...
Gesprekken voeren met ouders
 • Welke ervaring heeft een leraar met gesprekken voeren met ouders?
 • Maakt hij /zij gebruik van gespreksvaardigheden?
 • Heeft hij/zij ervaring met het voeren van een slechtnieuwsgesprek, klachtengesprek, helpend gesprek, … ?
 • Hoe pakt hij zij dit aan?
 • Casussen die worden nagespeeld in een rollenspel, videofilm, geluidsfragment, … .
 • Neergeschreven interview aangevuld met persoonlijke reflecties.
 • Interview op film.
 • Strip
Schriftelijke & online communicatieVerzamel verschillende bewijsstukken van de schriftelijke en online communicatie van een school. Analyseer hiervan de sterktes en zwaktes en formuleer aanbevelingen.

 

 • Portfolio met een brede evaluatie van de schriftelijke en online communicatievormen, sterkte-zwakteanalyse en aanbevelingen.
 • Rubriek met verschillende criteria en graden binnen die criteria die aangeven waar een school goed en minder goed op scoort.
 • Screeningsinstrument.
Taalbarrières overbruggen
 • Welke initiatieven onderneemt een leraar om taalbarrières te overbruggen? Wordt hij/zij hierbij ondersteund door het schoolbeleid?
 • Welke ervaringen heeft een leraar met tolken?

 

 • Interview (aangevuld met persoonlijke reflectie).
BrugfigurenOp welke wijze schakelt een school figuren in om bruggen te verstevigen tussen ouders en de school?
 • Reportage (film, foto, video, …): ‘Het leven zoals het is: een dag op stap met een brugfiguur’. (Aangevuld met persoonlijke reflecties).

Communicatiebeleid

Breng het communicatiebeleid op een school in kaart. Hoe vertaalt dit beleid zich concreet in de:

 • Aandacht voor de diversiteit aan gezinsvormen
 • Formele en informele contacten met ouders
 • Schriftelijke & digitale communicatie
 • Gesprekken met ouders
 • Online communicatie
 • Crisiscommunicatie
 • Communicatie met anderstalige ouders
 • Ouderbetrokkenheid

De focus kan ook op enkele specifieke aspecten liggen.

 • Videoreportage.
 • Geschreven reportage.
 • Animatiefilm.
 • Informatiebrochure.
 • Screeningsinstrument.
 • Rubriek met verschillende criteria en graden binnen die criteria die aangeven waar een school goed en minder goed op scoort.

Gradaties in ouderbetrokkenheid

 • In welke gradaties van ouderbetrokkenheid investeert een school?
 • Slaagt de school er in om àlle ouders te betrekken op àlle niveaus?
 • Portfolio met bewijsstukken, aangevuld met een sterkte-zwakteanalyse en aanbevelingen.
 • Informatiebrochure
 • Screeningsinstrument
 • Interview met verschillende actoren: ouders, leraren, directie, … .

 

 

Creative Commons License