Diverse gezinnen

Als we praten over ouders denken we al snel aan zogenaamde traditionele gezinnen die bestaan uit een biologische moeder, vader en hun kind(eren). De realiteit is echter vaak anders. Het ‘gezin’ en ‘de ouders’ kennen erg veel varianten waardoor we onmogelijk van een traditioneel gezin als ‘normaal’ gezin kunnen spreken.

Diversiteit in gezinnen en opvoedingssituaties is dus een normaliteit Diversiteit is alomtegenwoordig. We kunnen en mogen op alle mogelijke manieren van elkaar verschillen. Dit houdt geen waardeoordeel in. Het gaat enkel om de vaststelling en principiële aanvaarding van een feitelijke situatie, die plezierig, boeiend en leerrijk kan zijn, maar evengoed verwarrend, vreemd of onaangenaam. !

Oefening Diversiteit in gezinnen

TV Klasse geeft tips en duiding voor een schoolbeleid dat aandacht besteedt aan diverse gezinnen:

Oefening Communiceren met diverse gezinnen

Test Hoe gezinsvriendelijk is jouw school?

 

Leesvoer:
Creative Commons License