Grensoverschrijdende reacties en emoties

Bij oudergesprekken kan je er niet van uitgaan dat, ondanks het toepassen van gespreksvaardigheden – en technieken, deze steeds de positieve richting uit zullen gaan. Wat doe je als een ouder begint te roepen of zelfs fysiek agressief wordt? 

  • Zie de tips bij ‘klachtengesprek’ (Ga naar 'specifieke gesprekstechnieken')
  • Reageer niet op beledigingen, dreigementen, enz. Wees objectief in je reacties en gebruik geen waardeoordelen (‘Ik zie dat u overstuur bent’ in plaats van ‘U hoeft niet zo hysterisch te reageren’). 
  • Ga niet in de verdediging. 
  • Blijf rustig en correct in toon en tekst.
  • Maak duidelijk dat je samen de zorg voor het kind deelt. 
  • Zorg voor een schriftelijke neerslag van het gesprek. 
  • Stel grenzen, doe dit eventueel door de gedrags- en handelingsnormen op school aan te halen (bv. ‘racisme en uitsluiting worden op deze school niet getolereerd.’)

Welke van deze tips herken je in onderstaand filmpje van op Leraar 24? 

In de werkmap ‘Sociaal competente leerkrachten: een werkmap voor lerarenopleiders’ staan verscheidene oefeningen om te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Deze werkmap kan je hier downloaden.

We hebben er enkele geselecteerd: 

Uit: Sociaal competente leerkrachten Angst beheersen Uit: Sociaal competente leerkrachten Waar ligt mijn grens?

Uit: Sociaal competente leerkrachten Test je voorkeurstrategieën   Uit: Sociaal competente leerkrachten Tellen tot tien voor je uitbarst

Creative Commons License