Meebeslissen (meebeheer)

Op dit niveau worden ouders opgenomen als partners in de besluitvorming. Zo kunnen ze bijvoorbeeld deel uitmaken van:

  • De participatieraad: hier kunnen ouders betrokken worden bij beslissingen inzake lestijdenpakket, prioritaire criteria voor de aanwerving van nieuwe leerkrachten, het aantal oudercontacten per klas, de inrichting van de speelplaats, de oprichting van een nieuwe schoolrefter,… .
  • Beleidsondersteunende functies: hier participeren ouders in het dagelijkse bestuur en zijn ze betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen.
  • De schoolraad. 
Creative Commons License