Schooltaalvaardigheid binnen een algeheel taalbeleid

De zorg om voortdurende ontwikkeling van de schoolse taalvaardigheid van leerlingen is een van de elementen van een goed taalbeleid. Dit gaat samen met een bewuste aandacht voor de moeilijkheidsgraad van instructietaal in handboeken en van de leerkracht tijdens alle vakken en met pogingen om daarbij ook positief om te gaan met de thuistalen van anderstalige leerlingen. 

Een schoolteam dat doorheen het curriculum een taalbeleid wil opzetten, stelt zich dus de basisvraag: hoe gaan we in al onze vakken om met taal? Het team probeert rond die basisvraag een aantal stimulerende acties te ondernemen, en deze te evalueren. Een taalbeleid is bij uitstek een teamaangelegenheid: het is een opdracht voor het hele team, waarin elke leerkracht zijn bijdrage levert en verantwoordelijkheid opneemt, waarbij heel het team samen planmatig nadenkt over hoe het taalbeleid beter kan, en samen de plannen ter verbetering uitvoert. 

In onderstaande filmpjes zie je hoe enkele basisscholen uit Nederland hun taalbeleid omgooien om de schooltaalvaardigheid van leerlingen te versterken: 

 

 

 

Wil je je als individuele leraar professionalisering in het versterken van de schooltaalvaardigheid van leerlingen en studenten? Neem dan hier een kijkje. 

Creative Commons License