normaliteit

Diversiteit is alomtegenwoordig. Het is een basiskenmerk van een democratische samenleving. We kunnen en mogen op alle mogelijke manieren van elkaar verschillen. Dit houdt geen waardeoordeel in. Het gaat hier enkel om de vaststelling en principiële aanvaarding van een feitelijke situatie, die plezierig, boeiend en leerrijk kan zijn, maar evengoed verwarrend, vreemd of onaangenaam.

Bij de inschrijving van mijn zoon werd er geen probleem gemaakt van onze herkomst. Nadien ontdekte ik dat alle Turkse kinderen in een aparte klas geplaatst werden. Ik kreeg hierover weinig uitleg en vond dat ook niet goed. Ik bracht mijn kinderen naar een andere school, waar de directie ruimdenkender was. Ik kwam vaak op school en ik hielp er af en toe mee als tolk voor andere ouders. Maar het veranderde toen er een nieuwe directrice kwam. Zij durfde ons amper aankijken of groeten. ze vermeed bijna elke vorm van communicatie. Dat had volgens mij veel te maken met haar onzekerheden. Ze wist niet hoe met ons om te gaan, ze bleef ons steeds als ‘anders’ zien (Ayfer in: Intercultureel Netwerk vzw, 2004 Intercultureel Netwerk vzw (2004). Door de bril van ouders. Een denk- en doeboek voor gemotiveerde scholen en leerkrachten. Gent: Provincie Oost-Vlaanderen. ).

Voor meer info en de vertaling van deze competentie naar het beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar, klik hier

Creative Commons License