multiperspectiviteit

Aan elk verhaal zijn verschillende kanten. Maar we nemen dikwijls genoegen met één kant, één verklaring, één perspectief: “het eigen perspectief”. Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief , via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt.

Drie docentes uit het Zorgportaal van het IVV Sint-Vincentius illustreren wat dit betekent in de praktijk:

Voor meer info en de vertaling van deze competentie naar het beroepsprofiel en de basiscompetenties van de leraar, klik hier!

Creative Commons License