Wat is een Brede School? Een referentiekader

Een Brede School is:

  • Een samenwerkingsverband tussen verschillende sectoren waaronder één of meerdere scholen
  • die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school
  • met als doel maximale ontwikkelingskansen
  • voor álle kinderen en jongeren.

Een kwalitatieve bredeschoolwerking heeft oog voor diversiteit, verbindingen en participatie. De concrete werking hangt af van de lokale context ( Joos & Ernalsteen, 2010 Joos, A. & Ernalsteen, V. (2010). Wat is een Brede School? Een referentiekader. Gent: Steunpunt Diversiteit & Leren. ).

Creative Commons License