Aan de slag in de klas

Een Brede School werkt aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren door het creëren van een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd én op school. Samenwerkingsverbanden als Brede School zetten dus heel breed in. Afhankelijk van de lokale context krijgt een Brede School een andere invulling. Voor scholen kan het dus betekenen dat ze meewerken in een samenwerkingsverband om kinderen en jongeren kansen te bieden in hun vrije tijd te sporten, spelen, tekenen, … Maar ook tijdens de schooluren kan gewerkt worden aan die brede leer- en leefomgeving. We verwijzen voor inspiratie hiervoor door naar de website van Brede School (www.bredeschool.org), waar je in praktijkvoorbeelden heel wat inspiratie vindt voor je eigen klas en school.

Creative Commons License