leeromgeving verbreden

Leren in een authentieke context betekent dat het leren zich tenminste gedeeltelijk buiten de klas en school moet afspelen, in confrontatie met ‘echte’ problemen. De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken (klasdoorbrekend werken) of de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school (Brede School).  

Op één na hebben alle leerlingen een foto van thuis bij zich. De meeste zijn in de huiskamer genomen, van familieleden of een huisdier. Sommige leerlingen hebben wel vier foto’s. Trots steken ze die in de lucht. Juf legt uit: ‘Per twee ga je nu iets over die foto vertellen, waarom je hem hebt meegebracht, wat erop te zien is en of er mensen of dingen op staan die voor jou heel bijzonder zijn.’ Na tien minuten zegt de juf: ‘Schrijft een klein stukje over je foto. Dat lees je straks voor in de klas en dan maken we een tentoonstelling van alle foto’s en verhaaltjes.’ De leerlingen schrijven en lezen voor. Naziha vertelt bij haar foto: ‘Die heb ik meegebracht omdat ons theeservies erop staat met de pot en de glaasjes. Ik vind het zo gezellig als we samen muntthee drinken.’ Na afloop worden er vragen gesteld: ‘Is dat je zusje?’ ‘Hoe heet ze?’ … Tegen haar collega’s maakt de leerkracht de bedenking dat ze zich moest inhouden om niet naar details te vragen die met etnische achtergrond te maken hadden. Ze merkte dat het eigenlijk prima werkte als de leerlingen zelf konden kiezen wat ze wilden vertellen en vragen. Voor iedereen is de eigen thuissituatie heel gewoon. Klasgenoten blijken geïnteresseerd in elkaars omgeving en niet speciaal in etnisch-culturele aspecten ( Ernalsteen, 2002 Ernalsteen, V. (2002). Brede schOUDERS: een werkboek. Gent: Steunpunt Intercultureel Onderwijs, Universiteit Gent. , p. 24)

In onderstaand inspirerend filmfragment van Leraar 24 krijgen leerlingen les aan de hand van beroepsdilemma's. Zo wordt de buitenwereld de klas binnengehaald. 

De muren van de klas kunnen echter ook doorbroken worden waardoor de klas in de buitenwereld treedt. TV Klasse illustreert hoe acht jongens uit het VTI Aalst werkplekleren:

 Zoals deze docente uit het Zorgportaal van het IVV Sint-Vincentius in Gent illustreert is sociaal-cultureel bewustzijn onontbeerlijk om de leeromgeving te kunnen verbreden voor iedereen:

Creative Commons License