breed evalueren

Breed evalueren betekent dat leraren een waaier aan evaluatiestrategieën gebruiken die leerlingen de kans geven hun beheersing van de leerinhouden en competenties aan te tonen. Dit vertaalt zich in een leerlinggerichte en competentiegerichte evaluatieaanpak die naast klassieke kennisgerichte toetsen en examens ook diverse vormen van assessment omvat (portfolio, self-assessment, peer-assessment, presentaties, simulaties, enz.).

In het thema 'observeren en evalueren' kan je je verder professionaliseren in breed evalueren en je laten inspireren om met breed evalueren aan de slag te gaan.   

Creative Commons License