Grenzen en emoties

Oefening

Doelstellingen

 • Inzicht verkrijgen in de persoongebonden grenzen en emoties omtrent de eigen waarden en normen.
 • Zicht krijgen op de eigen houding, (voor)oordelen over de normen en waarden in bepaalde (kansarme) gezinnen.

TimingMiddellang (groot deel van een lesuur/volledig lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • Het eerste deel van de opdracht gebeurt individueel. Nadien worden er groepen van 5 personen gevormd. 

Voorbereiding

 • Filmfragment van 16’30” tot 23’51” uit de reportage van Panorama over 5 kansarme gezinnen.
 • Overzicht van de aandachtspunten en vragen bij het bekijken van het fragment
 • Papier en schrijfmateriaal per persoon

Opdracht

1. Bekijk dit filmfragment klassikaal.

  • Kijk naar de verschillen tussen jouw gezin en het gezin uit de reportage. Noteer de bevindingen, opvallen zaken, gedachten, gevoelens die in je opkomen. Op welke problemen stuiten zij?

  2. Beantwoord individueel volgende vragen na het bekijken van het fragment.

   • Op welke belevingen stoot ik? Hoe komt dit?
   • Wat zijn mijn eigen gedachten hierover?
   • Waar hecht dit gezin wel/geen belang aan? Hoe komt dit tot uiting?Hoe zou je daar professioneel mee om gaan als leerkracht? Som voor jezelf 3 stappen op die jij zou ondernemen. 

   3. De studenten gaan in groepen van 5 personen samen zitten. Er wordt gewerkt met de methodiek ‘Vertegenwoordiger’. De bedoeling is dat iedere deelnemer om beurt de rol van vertegenwoordiger inneemt. Er wordt 1 suggestie (zie stap 3 van de opdracht) naar voorgeschoven en de vertegenwoordiger die aan het woord is moet deze suggestie promoten en in de verf zetten. Dit herhaalt zicht tot alle 5 de teamleden aan bod zijn gekomen.

   4. Nadien wordt in groep beslist welke vertegenwoordiger zijn suggestie het best aan boord heeft kunnen brengen en de meeste mensen heeft kunnen overhalen. Er wordt verder gewerkt met deze suggestie.

   5. De teamleden brengen de uiteindelijke suggestie naar voor en trachten deze zo goed mogelijk in de verf te zetten. 

   Nabespreking

   3 mogelijke suggesties:

   • Verkennen van de thuissituatie van de kleuters in mijn klas. Bij een grondige verkenning van de thuiscultuur, waarden en normen, mogelijkheden en beperkingen van dit gezin krijg je een volledig en correct beeld. Dit is een belangrijke stap in het vermijden van (voor)oordelen, negatieve gevoelens en verkeerde interpretaties. Belangrijk is ook oog te hebben voor positieve zaken, een breed beeld met zowel aandacht voor tekorten als de sterktes en talenten.
   • Als leerkracht zou ik aan de slag willen gaan met het schaamtegevoel en de kopzorgen die deze jongen met zich meedraagt. In de kleuterklas kan je dit concreet doen door te werken rond ‘talenten’. Op deze manier maak je duidelijk dat iedereen iets kan en sterk/goed is in iets. Via verhaaltjes, filosoferen,… kan je dit aan bod laten komen. Zo leren de kleuters elkaar waarderen.
   • Nagaan in welke mate de school met dit gezin communiceert over het financiële aspect. Ook het feit dat de vader niet op de hoogte was van de internationale uitwisseling toont aan dat er geen rechtstreeks contact is, maar dat de informatie verloopt via de kinderen. In de kleuterklas merk je vaak dat er gecommuniceerd wordt via briefjes, maar ook hier kan de communicatie niet aankomen of verkeerd geïnterpreteerd worden. Rechtstreekse en informele contacten met de kinderen EN de ouder(s) zijn nodig. 

   Alternatieven en transfer

   Alternatieve werkvorm

   Onderstaande methodiek vormt een alternatief voor de werkvorm in groep:

   •  Tweet: Iedere deelnemer schrijft een tweet over zijn/haar beste suggestie. Hierin probeert hij - wat volgens hem - de essentie is in de tweet te vatten. De verschillende tweets worden overlopen. Deelnemers kunnen aangeven waarom ze bepaalde tweets al dan niet zouden retweeten.
   Creative Commons License