Wat is een Brede School?

Opbouwen van het referentiekader aan de hand van voorbeelden

Doelstellingen

 • Het referentiekader Brede School leren kennen.
 • Bestuderen van verschillende aspecten van Brede School.
 • Koppelen van praktijkvoorbeelden aan het referentiekader Brede School.

TimingLang (één of meerdere lesuren)

Richtlijnen

Met wie?

 • 15 deelnemers die meer willen te weten komen over Brede School.

Voorbereiding?

Opdracht

1. Verdeel de deelnemers in drie groepen. Tip: bij grotere groepen kan je twee groepen dezelfde opdracht geven.

2. Geef elke groep een opdrachtenbundel.

3. Laat de deelnemers in elke groep een verslaggever, tijdsbewaker en opdrachtverantwoordelijke aanduiden.

 • De verslaggever maakt verslag van wat er in de groep besproken wordt.
 • De tijdsbewaker bewaakt de tijd en zorgt ervoor dat alle delen van de opdracht uitgevoerd worden.
 • De opdrachtverantwoordelijke leest de opdracht en bewaakt dat de taak gedaan wordt.

4. Elke groep krijgt bij elk filmpje een andere opdracht (deze staan beschreven in de opdrachtenbundel):

 • Een opdracht gaat over het bestuderen van het doel van de Brede School.
 • Een tweede opdracht over de inhoud van de Brede School.
 • Een derde opdracht behandelt de organisatie van de Brede School: het samenwerkingsverband.

5. Toon de filmpjes. Geef na elk filmpje 15 minuten de tijd aan de groepjes om de opdracht uit te voeren.

Tip: indien er computers beschikbaar zijn voor elke groep, kan je elke groep zelf de filmpjes laten bekijken. Ze kunnen dan ook meer achtergrondinformatie vinden in de tekst bij het filmpje.

Nabespreking

 • Overloop in plenum de verschillende Brede Scholen. Elk groepje behandelde telkens één ander aspect. Door de informatie van de verschillende groepen samen te leggen wordt elk voorbeeld uitgebreid besproken op vlak van doel, inhoud (brede leer- en leefomgeving) en organisatie (samenwerkingsverband).

 

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Voorbeeld 3

Doel

 

 

 

Inhoud

 

 

 

Organisatie

 

 

 

 • Koppel het overzicht terug aan het referentiekader Brede School.
 • Bespreek vervolgens in plenum de verschillende Brede Scholen;
  • Wat zijn verschillen?
  • Wat zijn gelijkenissen?
  • Wat spreekt deelnemers aan?
  • Waar hebben deelnemers vragen bij?
  • Hebben deelnemers zelf ervaringen met Brede Scholen? 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

 

 • Je kan de opdracht ook laten voorbereiden. Geef elke groep de link naar één beschrijving en filmpje van een Brede School. Het is de bedoeling dat ze zelf dat wat ze ontdekken over de Brede School koppelen aan het referentiekader. In de les kan je dan alle groepen één Brede School laten voorstellen. Als slot kan je vergelijken, aanvullen, …

Transfer

 • Vraag studenten om na deze oefening linken te leggen tussen het referentiekader en activiteiten die hun stagescholen georganiseerd hebben. 
Creative Commons License