Participatie van kinderen en jongeren in de Brede School

Doelstellingen

  • Belang van participatie binnen een bredeschoolwerking kunnen duiden.
  • Verkennen van methodieken om kinderen en jongeren te laten participeren
  • Formuleren van aandachtspunten bij participatieprocessen.

TimingLang (één of meerdere lesuren)

Richtlijnen

Met wie?

  • Deelnemers die inzicht willen krijgen om participatie van kinderen en jongeren in praktijk vorm te geven.

Voorbereiding?

Opdracht

1. Leg kort uit wat een Brede School is. Deze oefening kan volgen op de oefening “Wat is een Brede School”.  Toon het referentiekader Brede School. Deze opdracht zoemt in op “participatie”. Participatie is één van de toetsstenen van een Brede School. Een toetssteen is een criterium voor kwaliteit. Participatie van kinderen en jongeren binnen een bredeschoolwerking is van cruciaal belang. Brede Scholen werken aan het maximaliseren van ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. Het is dan ook cruciaal om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren daadwerkelijk (kunnen) participeren.

2. In deze opdracht verkennen deelnemers verschillende methodieken om kinderen en jongeren te laten participeren of om hen te bevragen.

3. Verdeel de deelnemers in vier groepen. Elke groep bestudeert een andere methodiek waar kinderen en jongeren gehoord worden.

4. Elke groep krijgt een opdrachtblad. In elke groep wordt een verslaggever aangeduid, die het resultaat van de discussie later in plenum weergeeft.

5. Geef de groepen 30 minuten de tijd om de methodiek te bestuderen.

Nabespreking

  • Geef de verslaggevers van de verschillende groepen het woord. Elke verslaggever stelt kort de methodiek voor en gaat vervolgens in op de vragen van het opdrachtenblad.
  • Leg de verschillende aandachtspunten en sterktes van methodieken samen en bespreek.
  • Bekijk of deelnemers nog vragen hebben en of er nog extra punten zijn die uitgeklaard moeten worden.

Alternatieven en transfer

Alternatieve toepassingen

  • De studenten kunnen de methodieken ook zelf uitproberen in hun eigen klas. Let wel: een aantal methodieken kan je enkel uitvoeren als je daadwerkelijk met de resultaten ervan iets gaat doen. Want enkel leerlingen bevragen en hun mening vragen zonder er iets mee te doen, heeft weinig zin.
Creative Commons License