De buurt van mijn stageschool in kaart

Doelstellingen

 • In kaart brengen van buurt van een school.
 • Verkennen van mogelijkheden van buurt voor school.
 • Ontdekken van mogelijkheden van de buurt voor kinderen.

TimingMiddellang (groot deel van een lesuur/volledig lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • Studenten voeren deze opdracht eerst individueel uit.
 • Tijdens de nabespreking is het interessant is om de verschillende kaarten die studenten maken samen te bespreken.

Voorbereiding?

 • Voorbereidende opdracht voor studenten, gevolgd door een nabespreking.

Opdracht

Elke student krijgt de opdracht om de buurt van de stageschool in kaart te brengen.  

1. Ga op wandel in de buurt van je stageschool.

2. Teken (schetsend) de school en de omliggende buurt.

3. Wat kan je in kaart brengen?

 • De ruimte: Straten, pleinen, speeltuintjes, groen, …
 • Gebouwen: sporthal, zwembad, opvallende huizen, …
 • Organisaties: speel-o-theek, bibliotheek, OCMW, buurtwerk, lokalen van een vzw, stadsdiensten, …
 • Haltes voor openbaar vervoer, …

Nabespreking

1. Bespreek de oefening met verschillende studenten. Zo krijgen ze zicht op verschillende buurten van scholen en ook verschillende mogelijkheden tot samenwerking.

2. Verdeel de groep in kleinere groepen van een vijftal studenten. Elke groep duidt één student aan om kort de bevindingen van de groep voor te stellen aan de andere groepen.

Elke groep krijgt volgende opdracht:

 • Hang de getekende kaarten van de buurt van de verschillende scholen op.
 • Elke student stelt kort de buurt van zijn/haar stageschool voor.
 • Bespreek vervolgens de getekende kaarten:
  • Wat valt op na de bespreking van de verschillende kaarten?
  • Zijn er grote verschillen tussen scholen?
  • Zijn er gelijkenissen tussen scholen?
  • Heeft dit te maken met de ligging van de school, beleid van de school, …?
 • Bespreek de samenwerkingsverbanden:
  • Elke student stelt de samenwerkingsverbanden die hij/zij bestudeert heeft voor.
  • Vat samen:
   • Welke samenwerkingsverbanden komen voor?
   • Wie is initiatiefnemer?
   • Wat is de meerwaarde van samenwerking?
   • Wat zijn uitdagingen
   • Brede School?

3. Plenum: vat de conclusies van de verschillende groepen samen.

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

 • Je kan ook samen met studenten een wijk in de buurt van de opleiding in kaart brengen. Duid dan verschillende scholen aan en organisaties uit de buurt. Dit kan een startpunt zijn om te verkennen welke mogelijkheden de omgeving heeft voor het creëren van een brede leer- en leefomgeving.

Transfer

 • Zijn er organisaties in de buurt die je ontdekt hebt en waarmee een samenwerking een meerwaarde is voor de inhoud die je wil aanbrengen? 
Creative Commons License